Notícies

Anunci de l'aprovació provisional de la relació d’admesos i exclosos en el procés de selecció dels Plans d’Ocupació 2019

27-06-2019

En data 27 de juny de 2019 s’ha dictat decret d’alcaldia 26/19, aprovant provisionalment la relació d’admesos i exclosos en el procés de selecció dels Plans d’Ocupació 2019 dins el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat per a petits municipis i Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 ( 2a edició ), dins el marc de Pla “ Xarxa de Governs locals 2016-2019“

>> Documents Relacionats:
Anunci (PDF 365kB)
Ajuntament Figols
Ajuntament de Fígols
CIF: P0807900F Pl. Església, s/n. | 08698 - Fígols
Tel. 938 248 052 Fax 938 248 052 figols@diba.cat
Amb la col-laboració de