Tauler d'Anuncis

SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL

20-10-2011

Tipus: Edictes

El Servei d’Arxiu Municipal de Fígols és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com els externs. L'Arxiu Municipal de Fígols forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2009.

Serveis que ofereix
- Consulta de fons.
- Suport a la investigació.
- Visites per escoles.
Horaris de consulta: a concretar.
Consultes i informació: 938.248.052.
figols@diba.cat
L’arxiu municipal de Fígols conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons públics no municipals, fons privats i col•leccions, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. Els fons que es conserven actualment són:
Fons de l’Administració Cronologia Volum (m.)
Ajuntament de Fígols 1862-2011 25,62

Fons Públics no municipals
Jutjat de Pau 1928-1979 0,10

Fons Privats
Hermandad Sindical de Labradores 1968-1969 0,10
Mutualitat Nacional Agrària 1964-1974 0,12
Falange 1959-1974 0,12

Xarxa d’Arxius Municipals (XAM)

L'Arxiu Municipal de Fígols forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2009. La XAM, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com objectiu consolidar un sistema regional de suport a l'organització i gestió dels serveis d'arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: el Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics.

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. S’ofereix als municipis que no tenen personal tècnic propi al capdavant del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) i on l'OPC hagi realitzat la 1a fase d'organització i posta en marxa del SAM (des de 1992 fins al dia d'avui). L’adhesió al programa es formalitza a través d’un conveni (http://www.diba.cat/opc/xam/default.asp). L’objectiu del programa és la implantació d’un sistema de gestió documental i d’arxiu que sigui sostenible, assimilat pel personal dels ajuntaments i supervisat pels arxivers de l’OPC. Aquesta actuació inclou, a banda de la implantació els procediments de transferència, consulta i el préstec, i avaluació i tria documental, els següents elements:

- Creació del quadre de fons del SAM.
- Classificació integral del fons municipal.
- Descripció dels diversos fons.
- Conservació i restauració dels fons documentals i adequació dels dipòsits.
- Digitalització de documents.
- Difusió i comunicació del Servei d'Arxiu Municipal.
- Formació en matèria d’arxius i de gestió documental al personal de suport i de l’organització de l’Ajuntament.
- Implantació d’un reglament del SAM.

La Central de Serveis Tècnics proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir coneixements, serveis i recursos arxivístics entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic. L’adhesió a la Central de Serveis Tècnics es formalitza a través d’un conveni específic. Les línies de treball són les següents:

- Assessorament.
- Col•laboració en el tractament arxivístic.
- Difusió i promoció dels arxius municipals.
- Conservació i restauració de documents.
- Digitalització de documents.
- Compres conjuntes i préstec de material d'arxiu.
- Formació.

Des de l’Ajuntament treballarem perquè aquesta pàgina sigui útil, eficaç i sobretot perquè estigui sempre actualitzada. Al mateix temps intentarem que creixi i millori amb el temps. Esperem que la visiteu sovint, ja que això voldrà dir que hi trobeu tot allò que és del vostre interès.

Quadre de classificació Arxiu Municipal de Fígols
 

Localització: Oficina Municipal - Ajuntament de Fígols

>> Documents Relacionats:
Document (PDF 38kB)
Ajuntament Figols
Ajuntament de Fígols
CIF: P0807900F Pl. Església, s/n. | 08698 - Fígols
Tel. 938 248 052 Fax 938 248 052 figols@diba.cat
Amb la col-laboració de