Consell obert

El consell obert és una peculiaritat d’alguns municipis amb pocs habitants que es caracteritzen per la inexistència d’organització municipal com a tal, de manera que són tots els habitants que, reunits en assemblea veïnal deliberen i prenen les decisions que, en el règim ordinari, corresponen al ple de l’ajuntament.

Funcionen en consell obert

- Els municipis amb menys de 100 habitants i aquells que tradicionalment disposin d’aquest singular règim de govern i administració.

- Aquells altres en els quals la localització geogràfica, la millor gestió dels interessos municipals o altres circumstàncies ho facin aconsellable. En aquest cas es requereix la petició de la majoria dels veïns, la decisió favorable per majoria de dos terços dels membres de l’ajuntament i l’aprovació per la comunitat autònoma

En el règim del consell obert, el govern i l’administració municipals corresponen a un alcalde i una assemblea veïnal de la qual formen part tots els electors. Ajusten el seu funcionament als usos, costums i tradicions locals i, si no, al que estableixen les lleis sobre règim local.

Alcalde
Sr. Otger Calduch Márquez
ERC

Tinents d'Alcalde
Sra. Aina de las Heras 

Sr. Marc Quiñonero 

Sr. Pere Placeres

Darrera actualització: 13.09.2023 | 13:29
Darrera actualització: 13.09.2023 | 13:29